Đặt một câu hỏi

ELCB 2P 5A 7.5KA 230V NV63-CV(HS)

elcb-mitsubishi-2p